..a jak řídíte projekty vy?

Projektový management podle PRINCE2 v češtině již od: 1.000,- Kč !

 • Akreditované PRINCE2 testy součástí ceny !
 • PRINCE2 metodika v poslední, aktuální verzi !
 • Prestižní certifikát projektového manažera v ceně kurzu !
 • Garance absolvování kurzu, nebo náhradní kurz zdarma !
PRINCE2® levně i kvalitně

PRINCE2® certifikace

Vše co potřebujete vědět o certifikačních zkouškách, platnosti certifikátů, mezinárodních akreditacích a další informace.


Obsah:

 1. Certifikace
 2. PRINCE2 Intro
 3. PRINCE2 Foundation
 4. PRINCE2 Practitioner
 5. PRINCE2 Professional
 6. PRINCE2 Workshop
 7. ISO 10006 Project Manager
 8. ISO 21500 Project Manager
 9. Akreditace a oprávnění TAYLLORCOX

O certifikaci

Přihlašte se na PRINCE2 test včas!

Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme rezervaci nejpozději 14 dní před konáním kurzu. Abychom zároveň včas zaregistrovali Vaše ID pro vykonání certifikační zkoušky, je nutné odeslat registraci nejpozději 10 dní před konáním kurzu. PRINCE2 testy obdržíte poslední den kurzu. Prestižní mezinárodně akreditovaný PRINCE2 certifikát získáte po odeslání výsledků testů do UK. Rezervaci je možné udělat online v systému iCourse, nebo prostřednictvím bezplatné linky 800 11 00 11.

Kde lze absolvovat PRINCE2 zkoušky?

Pravidelné kurzy realizujeme v Praze, Brně a Bratislavě. Po dohodě je možné realizovat kurz v prostorách zákazníka. Výběr jazyka výuky, materiálů, včetně certifikační zkoušky je možný v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a francouzštině.

 

návrat zpět ⬆


PRINCE2 Intro certifikace

Výraznou výhodou našich kurzů jsou i vydaná osvědčení. Každý absolvent tohoto kurzu získá tzv. "PRINCE2® Intro Leaving Awards", britský diplom potvrzující účast v manažerském "introduction kurzu". Tento certifikát potvrzuje základní znalosti metodiky projektového řízení PRINCE2 získané pod vedením akreditovaného trenéra. Udělení diplomu není zpoplatněno, je součástí ceny školení.

návrat zpět ⬆


PRINCE2 Foundation certifikace

Certifikační test kandidáti absolvují (3.), poslední den kurzu cca v 15.30h. Vyhodnocení certifikačních testů proběhne okamžitě. Zjistíte tak prakticky ihned, zda jste se kvalifikovali na úroveň mezinárodní zkoušky projektového manažera (accredited by APMG International).

V rámci celého školení absolvujete průběžné testy s cílem seznámit se co nejlépe se stylem a podobou závěrečných zkoušek. Lektor tak získává zpětnou vazbu a je schopen co nejlépe připravit budoucí absolventy. Základní fakta o certifikaci PRINCE2 Foundation

 • Test lze složit v češtině
 • Obsahuje celkem 75 otázek
 • Koncipován jako výběr správných odpovědí
 • 5 otázek je zkušebních a nebudou hodnoceny
 • Vyhrazený čas na zkoušky 1 hod., minimum je 35 správných odpovědí
 • Otázky jsou zaměřené na základní principy, terminologii a metodiku PRINCE2

návrat zpět ⬆


PRINCE2 Practitioner certifikace

Je potvrzením o perfektní znalosti projektové metodiky. Test kombinuje otázeky z PRINCE2 teorií a konkrétním projektovým scénářem. Absolventi získají mezinárodně akreditovaný certifikát PRINCE2 Practitioner, accredited by APM Group International. Závěrečnou zkoušku je možné složit plně v češtině.

 • 8 témat, každé z nich obsahuje 10 otázek (celkem 100 otázek)
 • Test má několik stylů otázek. Délka certifikace je stanovena na 2,5 hodiny
 • Pro úspěšné absolvování je nutné získat min. 55% z celkového počtu 108 bodů, tedy 59 správných odpovědí
 • Účastníkům, jejichž rodným jazykem není angličtina, resp. jiný dostupný jazyk testu, je poskytnuta další časová dotace v rozsahu 1/2 hodiny.
 • Kandidáti mají povolenou práci s knihou po celou dobu testu "Managing Successful Project with PRINCE2" oficiální manuál projektového manažera

návrat zpět ⬆


PRINCE2® Professional certifikace

Certifikace v úrovni Professional je mnohem více zaměřená na praktické dovednosti. Narozdíl od PRINCE2 Foundation, nebo Practitioner již nic nového nepřináší. nejde tedy o další pokračování kurzu.

Candidates musí prokázat perfektní znalost metodiky na praktických úlohách a příkladech v examination centru, Anglii. Test probíhá formou „inverview“ pohovorů, na konkrétním projektu, ve kterém musíte prokázat schopnost odřídit svoji roli. Tato náročná praktická zkouška je v rozsahu 2 a ½ dne.

návrat zpět ⬆


PRINCE2 Workshop certifikace

Tento praktický kurz se zaměřením na řízení projektů v šablonách metodiky je zakončen vydaným certifikátem pro celý projektový tým, který pod vedením akreditovaného trenéra. Absolventi získají  "PRINCE2® Best Practice Leaving Awards", britský diplom potvrzující účast v manažerském . Tento certifikát potvrzuje praktické znalosti metodiky projektového řízení PRINCE2 získané pod vedením akreditovaného trenéra. Udělení diplomu není zpoplatněno, je součástí ceny školení.

návrat zpět ⬆


ISO 10006 Certifikace

ISO 10006 je prvním mezinárodním standardem ISO v oblasti projektového řízení. Absolventi musí odpovědět min. na 50% otázek. Certifikát je vhodný na prokázání kvalifikace projektovým manažerům zodpovědným za metodiku a její uplatnění v praxi. Oblasti, které jsou předmětem certifikačních zkoušek ISO 10006 Project Manager naleznete zde:

 • Strategické řízení projektů
 • Životní cyklus projektu
 • Řízení rizik v rámci projektu
 • Řízení změn
 • Řízení zdrojů v projektech
 • Řízení kvality projektů

návrat zpět ⬆


ISO 21500 Certifikace

Nenahrazuje, ale doplňuje ISO 10006. Tak jako je ISO 10006 ideální pro návrh směrnic řízení kvality projektů, se ISO 21500 věnuje aplikaci metodiky do procesů. Obě normy se tak ideálně doplňují. Struktura certifikačních testů je podobná, absolventi musí správně odpovědět na 50% otázek.

 • Strategické řízení projektů
 • Životní cyklus projektu
 • Řízení rizik v rámci projektu
 • Řízení změn
 • Řízení zdrojů v projektech
 • Řízení kvality projektů

návrat zpět ⬆


Jsme držitelé Project Management akreditací:


APMG Internation Affiliate Partner

Akreditace našich kurzů z portfolia project management je postavena na tradici jednoho z vůbec prvních ATO na světě a nejstaršího ATO zastoupení v České Republice, společnosti Balance – Global, ATO APMG.

ISO akreditace

TAYLLORCOX divize manažerského vzdělávání a personálních certifikací Jsme zároveň jediné akreditované středisko pro složení oficiálních zkoušek ISO 10006 Project Manager dle mezinárodní akreditace. Jakékoliv jiné certifikáty, které nejsou vydané naším certifikačním orgánem jsou neplatné!

MVČR Akreditace

Kurzy v oblasti projektového řízení jsme zaregistrovali, akreditovali u Ministerstva vnitra jako "program průběžného vzdělávání pro úředníky". Tato akreditace je vydaná pod evidenčním číslem AK/VE-936/2012.

ISO 17024

Mezinárodní norma ISO/IEC 17024:2003 International Standard's certification program for individual persons. Potvrzující požadavky certifikačního orgánu na splněnou a řádně řízenou kvalitu certifikaci osob pracují v mezinárodně shodném, srovnatelném, spolehlivém a důvěryhodném způsobu. Norma deklaruje mj. tyto akreditované oblasti:

 • validní certifikační schéma
 • mezinárodně uznatelné certifikace
 • akreditované školící materiály splňující kvalitu

návrat zpět ⬆

Rychlý kontakt

tel.: +420 228 882 222
email: info@prince2kurz.cz

PRINCE2 Portál

Záruka 100% kvality a přípravy na certifikaci.
 •  
 • 24x7 podpora
 • 10 let zkušeností
 • Fantastická úspěšnost 99%
 • Skvělé reference od absolventů