..a jak řídíte projekty vy?

Projektový management podle PRINCE2 v češtině již od: 1.000,- Kč !

 • Akreditované PRINCE2 testy součástí ceny !
 • PRINCE2 metodika v poslední, aktuální verzi !
 • Prestižní certifikát projektového manažera v ceně kurzu !
 • Garance absolvování kurzu, nebo náhradní kurz zdarma !
PRINCE2® levně i kvalitně

ISO 10006 Project Manager

ISO směrnice pomáhají standardizovat postupy a procedury projektové metodiky. Hlavní výhodou ISO normy je absolutní nezávislost na projektové metodice. ISO 10006 není konkurenční metodikou, ale doporučující směrnicí pro implementaci zásad projektového řízení.


Obsah

 1. Cíle kurzu
 2. Komu je určen
 3. Harmonogram
 4. Certifikace kurzu
 5. Termíny a rezervace

#1. Cíle kurzu ISO 10006

Cílem je připravit projektové manažery tak, aby zvládli implementaci systému řízení kvality projektů. Oproti jiným certifikacím projektového řízení se ISO 10006 nezaobírá pouze myšlenkou „best practice - nejlepší praxe“ při řízení projektů, ale explicitně se zaměřuje na implementaci a standardizaci procesů projektového řízení.

návrat zpět ⬆


#2. Komu je určen

Tak jako projektová metodika PRINCE2® představuje soubor nejlepších postupů pro řízení všech fází životního cyklu projektu, pomáhá ISO 10006 nastavit procesy a standardizovat je do organizačních směrnic. ISO 10006 je tak vhodnou volbou pro všechny projektové manažery, bez ohledu na to, jakou metodiku využívají.

návrat zpět ⬆


#3. Harmonogram kurzu

Je postavený tak, abyste se orientovali v důležitých oblastech projektového řízení:

Strategie řízení projektů

při řízení projektu je třeba zabývat se různými problémy na úrovni strategické, taktické či operativní. Jedná se o užití zdrojů, dodržení časového plánu a rozpočtu, komunikace v projektu, technické problémy či zabezpečení pracovníků pro projekt. Vedoucí projektu se musí zabývat těmito problémy současně a hledat potřebná řešení.

Životní cyklus projektu

můžeme definovat jako posloupný sled fází, kterými projekt projde od zahájení až po jeho ukončení. Podstatné na něm je, že dává do souvislostí fáze/etapy projektu a jeho výstupy. Organizace a komunikace: Pro úspěšnou organizaci projektových činností je nutné nastavit jasná pravidla pro organizaci projektových činností.

Řízení rizik

účelem řízení rizik je v co největší míře eliminovat rizika (resp. snížit pravděpodobnost nebo negativní dopad identifikovaných hrozeb) a nastavit mechanismy pro jejich identifikaci, ohodnocení stupněm závažnosti (prioritou) a následně navrhnout a realizovat opatření, která povedou k jeho eliminaci, případně alespoň snížení jeho priority.

Řízení změn

je významnou integrální součástí řízení projektu, počínaje stanovením parametrů dohodnutých výstupů projektu, přes nastavení kontrol postupných výstupů v Projektovém plánu, jejich kontrolu v průběhu projektu až po závěrečnou akceptaci.

Řízení zdrojů v projektech

k efektivnímu dosažení cílů projektu je nezbytné důsledně plánovat a koordinovat disponibilní a alokované zdroje (finance a personální kapacity) v čase.

Řízení kvality projektů

cílem řízení kvality je vytvoření díla, které odpovídá požadavkům zákazníka (někdy i nevyřčeným, protože těžko měřitelných) prostřednictvím efektivně nastavených a optimálně prováděných procesů na projektu.

návrat zpět ⬆


iso 10006 certifikace iso 10006 termin kurzu
#4. Certifikace kurzu ISO 10006 #5. Termíny školení ISO 10006

  návrat zpět ⬆

Rychlý kontakt

tel.: +420 228 882 222
email: info@prince2kurz.cz

PRINCE2 Portál

Záruka 100% kvality a přípravy na certifikaci.
 •  
 • 24x7 podpora
 • 10 let zkušeností
 • Fantastická úspěšnost 99%
 • Skvělé reference od absolventů