..a jak řídíte projekty vy?

Projektový management podle PRINCE2 v češtině již od: 1.000,- Kč !

 • Akreditované PRINCE2 testy součástí ceny !
 • PRINCE2 metodika v poslední, aktuální verzi !
 • Prestižní certifikát projektového manažera v ceně kurzu !
 • Garance absolvování kurzu, nebo náhradní kurz zdarma !
PRINCE2® levně i kvalitně

ISO 21500

Najde si ISO 21500 své příznivce, když zde máme populární ISO 10006? A potřebujeme další standard projektového řízení? A v čem se liší od metodiky PRINCE2, a podobných?


Obsah:

 1. Cíle kurzu
 2. Komu je určen
 3. Harmonogram
 4. Certifikace kurzu
 5. Termíny a rezervace

#1. Cílem kurzu ISO 21500 je

Cílem frameworku ISO 215000 je řešení typických problémů projektového managementu. Standard projektového řízení pomáhá nastavit pravidla a postupy vycházejí z metodiky PRINCE2. Občas se vyskytují námitky, že použitím frameworku ISO 21500 se využití metodiky projektového řízení a její zavedení do interních postupů zpomaluje. S tím lze souhlasit, pokud potřebujete odřídit pouze jeden projekt a nebudete v budoucnu projektové řízení potřebovat. Nicméně při opakovaném řízení projektů, ale i ve velkém projektu dojde nasazením frameworku k výrazné úspoře času.

návrat zpět ⬆


#2. Komu je určen

ISO 21500 představuje ucelený standard pro zavedení systému řízení projektů. Pomáhá standardizovat procesy v rámci všech částí životního cyklu projektu. Tyto znalosti s úspěchem aplikují manažeři kvality, projektů, projektové i programové kanceláře. Kurz doporučujeme všem, kteří se zajímají o standardizaci procesů projektového řízení. 

návrat zpět ⬆


#3. Harmonogram

Role ISO standardů v projektovém řízení; Termíny a definice; Rozdíl mezi ISO 10006 a ISO 21500; Využití ISO 21500 Frameworku; Vztah mezi projekty a projekt manažery; Strategie projektového řízení; Benefity a cíle projektu; Řízení rizik; Životní cyklus projektu; 

návrat zpět ⬆


certifikace kurzu ISO 21500 terminy kurzu
#4. Certifikace kurzu ISO 21500 #5. Termíny školení ISO 21500

návrat zpět ⬆

Rychlý kontakt

tel.: +420 228 882 222
email: info@prince2kurz.cz

PRINCE2 Portál

Záruka 100% kvality a přípravy na certifikaci.
 •  
 • 24x7 podpora
 • 10 let zkušeností
 • Fantastická úspěšnost 99%
 • Skvělé reference od absolventů