..a jak řídíte projekty vy?

Projektový management podle PRINCE2 v češtině již od: 1.000,- Kč !

 • Akreditované PRINCE2 testy součástí ceny !
 • PRINCE2 metodika v poslední, aktuální verzi !
 • Prestižní certifikát projektového manažera v ceně kurzu !
 • Garance absolvování kurzu, nebo náhradní kurz zdarma !
PRINCE2® levně i kvalitně

Co každý projektový manažer musí mít..

Získejte přehled v portfoliu kurzů i certifikací "projektového řízeníPRINCE2ISO. Školíme "základy projektového řízení", ale i pokročilé techniky vedení projektů. Získejte kurz PRINCE2 levně.


Obsah:

 1. PRINCE2® Intro
 2. PRINCE2® Foundation
 3. PRINCE2® Practitioner
 4. PRINCE2® Workshop
 5. PRINCE2® Professional
 6. ISO 10006 Project Manager
 7. ISO 21500 Project Manager

#1. PRINCE2 Intro

Metodika PRINCE2 a její zásady řízení projektů

Tento kurz patří do kategorie "základy projektového řízení". Postavené na standardu, který nazýváme PRINCE2 metodika. Kurz doporučujeme všem zájemcům o projektové řízení, dále všem, kteří se chtějí dozvědět více o PRINCE2 a zvažují další rozvoj a chtějí se orientovat v certifikacích, obsahu navazujících kurzů atd..

 • délka: 1/2 denní kurz
 • přínosy: vše co jste chtěli znát o PRINCE2
 • komu je určen: zájemcům o projektové řízení
termíny kurzů prince2 intro více informací o kurzu prince2 intro kam dál?

Termíny kurzů

Více informací

Kam dál?

 

návrat zpět ⬆


#2. PRINCE2 Foundation

Nejpopulárnější manažerský kurz + doživotní špičkový certifikát

Tento 3 denní kurz nemá žádná vstupní kritéria na projektové manažery. V průběhu "PRINCE2 Foundation" si postupně osvojíte mezinárodní terminologii používanou manažery, seznámíte se s jednotlivými fázemi životního cyklu projektu a způsobu využití "best practice" PRINCE2 na konkrétních případech, nejenom z pohledu benefitů, ale také jako návodů na řešení typických projektových rizik a problémů.

 • délka: 3 dny
 • přínosy: znalost metodiky PRINCE2, doživotní certifikát
 • komu je určen: všem, co chtějí získat návyky zkušených PM
termíny kurzů prince2 foundation více informací o prince2 foundation Kam dál?

Termíny kurzů

Více informací

Kam dál?

 

návrat zpět ⬆


#3. PRINCE2 Practitioner

Rozšiřte své znalosti o projektovém řízení na úroveň Practitioner!

Tento kurz projektového řízení je pro pokročilé. Podmínkou účasti na školení je úspěšné složení certifikace PRINCE2® Foundation. Naučíte se pracovat s metodikou projektového řízení v plném rozsahu a možností. Budete řešit složité i náročné projekty pomocí tipů a metodických doporučení PRINCE2. Absolventi kurzu ovládají dokonale techniky zkušených manažerů pro plánování a vedení projektu.

 • délka: 2 dny
 • přínosy: ovládání metodiky na manažerské úrovni
 • komu je určen: projektovým manažerům na plný úvazek
termíny kurzu prince2 practitioner více informací o prince2 practitioner Kam dál? Kariéra projekt manažera

Termíny kurzů

Více informací

Kam dál?

 

návrat zpět ⬆


#3. PRINCE2 Workshop

Vyzkoušejte si řízení projektu v šablonách PRINCE2

Chcete si vyzkoušet jak vypadá řízení projektu v šablonách metodiky PRINCE2®? Tento kurz je vhodný pro každého projektového manažera. Velkou výhodou je, že zde není podmínkou certifikace PRINCE2® Foundation, nebo Practitioner.

Tento praktický Workshop sice stále více navštěvují absolventi předchozích kurzů, ale přínosy na reálném projektu si může otestovat opravdu každý. Kurz vede certifikovaný PRINCE2® školitel, podkladem je scénář projektu, který má své cíle rizika atd.. V rámci projektového týmu je vaším úkolem společně s projektovým týmem "odřídit projekt" podle stanoveného harmonogramu, rozpočtu a v požadované kvalitě.

 • délka: 1 den
 • přínosy: naučíte se pracovat s šablonami a manuálem
 • komu je určen: zájemcům o metodiku PRINCE2 v praxi
Termíny kurzu prince2 v praxi více informací o prince2 v praxi kam dál v prince2?

Termíny kurzů

Více informací

Kam dál?

 

návrat zpět ⬆


#4. PRINCE2® Professional

Nejde o kurz, ale intenzivní assesment v hodnotícím centru, Anglii

Nenavazuje na kurz PRINCE2® Practitioner. Nic nového nepřináší, nejde o další postupy či metodiku. Prověřuje hloubku vašich znalostí a dovedností. V rámci assesmentu musíte prověřit své znalosti metodiky PRINCE2. V případě, že úspěšně absolvujete test, získáte osvědčení o prověřených znalostech - certifikát PRINCE2® Professional.

 • délka: 2,5 dne
 • přínosy: nejvyšší úroveň certifikátu
 • komu je určen: těm, kteří chtějí získat nejvyšší certifikaci
termíny kurzu prince2 professional více informací o prince2 professional kam dál po prince2 professional

Termíny kurzů

Více informací

Kam dál?

 

návrat zpět ⬆


#5. ISO 10006 Project Manager

#1 mezinárodní standard  pro řízení kvality projektů

Tak jako je PRINCE2® metodika, tedy manuál doporučených zásad a postupů "jak řídit projekt", najdete ve směrnici ISO 10006 cenného rádce pro řízení kvality projektů. Tento standard pomáhá s nastavením pravidel a postupů projektového řízení do interní metodiky projektové kanceláře.

Kurz lze absolvovat i samostatně a není nutná znalost metodiky PRINCE2. ISO 10006 je plně kompatibilní nejenom s metodikou projektového řízení PRINCE2, ale lze jej využít i samostatně všude tam, kde potřebujete zvýšit kvalitu projektového řízení a nastavit interní postupy a procedury.

 • délka: 1 den
 • přínosy: znalost procesů pro nastavení ISO směrnic
 • komu je určen: interním auditorům, manažerům i vedoucím PMO
termíny kurzu iso 10006 více informací o kurzu iso 10006 ISO 10006 kariéra

Termíny kurzů

Více informací

Kam dál?

 

návrat zpět ⬆


#6. ISO 21500 Project Manager

Maximalizujte návratnost investic do projektového řízení

Je směrnice pro řízení projektů, která je 100% kompatibilní s metodikou ISO 10006, ale také PRINCE2. Splňuje moderní požadavky projektového řízení, bez rozdílu na typ projektu, prostředí (státní správa, samospráva, komerční sektor) i velikost organizace, či projektu. ISO 21500 je metodický manuál, který nejlépe využijete právě s metodikou PRINCE2. ISO standard poskytuje podrobný návod na nastavení procesů, směrnic a dalších oblastí, které jsou považovány za "best practice", resp. příklady dobré praxe v oblasti projektového řízení.

 • délka: 1 den
 • přínosy: návratnost investice projektově řízených aktivit
 • komu je určen: interním auditorům, manažerům i vedoucím PMO
termíny ISO 21500 více info o ISO 21500 kam dál

Termíny kurzů

Více informací

Kam dál?

 

návrat zpět ⬆

Rychlý kontakt

tel.: +420 228 882 222
email: info@prince2kurz.cz

PRINCE2 Portál

Záruka 100% kvality a přípravy na certifikaci.
 •  
 • 24x7 podpora
 • 10 let zkušeností
 • Fantastická úspěšnost 99%
 • Skvělé reference od absolventů