..a jak řídíte projekty vy?

Projektový management podle PRINCE2 v češtině již od: 1.000,- Kč !

 • Akreditované PRINCE2 testy součástí ceny !
 • PRINCE2 metodika v poslední, aktuální verzi !
 • Prestižní certifikát projektového manažera v ceně kurzu !
 • Garance absolvování kurzu, nebo náhradní kurz zdarma !
PRINCE2® levně i kvalitně

Metodika PRINCE2

Je standard projektového řízení pro malé i velké projekty. Postavený na "best practice" tedy postupech, osvědčených v praxi. Za vývojem a rozvojem stojí ti nejlepší projekt manažeři z celého světa.


Obsah

 1. Standardy
 2. Možnosti využití
 3. Role a odpovědnosti
 4. Cíle projektu
 5. Manažerské řízení
 6. Životní cyklus projektu

#1. Standardy projektového řízení

Snahou projektového řízení je v definovaném čase, s definovanými zdroji a náklady splnit cíle, které s sebou projekt nese. Metodika je defacto koordinované doporučení pro řízení zdrojů a kapacit pro naplnění strategických očekávání.

Čas od času se mezi manažery dostane novinka ve formě standardu, nebo metodiky projektového řízení... V minulosti to byl manuál projektového manažera PRINCeGon - jak na řízení projektů ve veřejné správě. Nově vznikl národní standard kompetencí projektového řízení a pak tu jsou různé rekvalifikace projektového manažera. Neznáme jejich hodnotu, ale zcela jistě víme, že PRINCE2 má kořeny staré více než 30 let a jde o nejpoužívanější metodiku projektového řízení, které právem patří #1. místo

 • pro malé projekty, ale i velké
 • bez rozdílu na typ projektu (universální)
 • shrnuje osvědčené postupy projektových manažerů
 • více než 190 vylepšení, aby lépe odpovídala prostředí dnešních projektů

návrat zpět ⬆


#2. Univerzální použití v projektech

Můžete ji využít pro jakýkoliv projekt. Velký, větší, miniaturní... Je to jedno. Pomůže v definování cílů projektu, reportingu, atd. Pomocí PRINCE2® metodiky se řídí výstavba nemocnic, vývoj informačních systémů, pomáhá i systematicky organizovat konference, řídí produkci aut v továrnách, ale pomáhá i při implementaci či nasazení drobných projektů.

návrat zpět ⬆


#3. Řízení přes strukturu rolí a odpovědností

Role a odpovědnosti jsou v projektech klíčem k řízení. Bez těchto pilířů budete těžko řídit. A když chcete něco řídit, musíte to umět měřit. Každý musí vědět co se od něj očekává, jaké má možnosti a kompetence. PRINCE2® vám pomůže soustředit veškeré zdroje a kapacity na cíl. To je zcela zásadní pro jakéhokoliv projektového manažera a jeho roli: řídit, delegovat, monitorovat.

návrat zpět ⬆


#4. Soustřeďte se na cíle projektu

PRINCE2 obsahuje soubor technik pro každou fázi životního cyklu projektu, např. jak „správně zadat a definovat projektový plán“ na základě očekávání a cílů projektu. Bez správné a přesné informovanosti všech zainteresovaných osob nebudete řídit tým, ale spíše hasit požáry. Ve výsledku každý bude mít jinou představu, co a jak má dělat. Podle toho většina „amatérsky“ pojatých projektů dopadá.

návrat zpět ⬆


#5. Manažerské řízení projektů

To umožňuje projektovému manažerovi, aby si uhájil kompetence a řídil projekty. Manažerské řízení, delegování a skalace je součástí každého projektu. Např. existují situace, kdy je nutné řešit problém, vzniklé riziko a výjimka se musí projednat na vyšší úrovni. Řízení na základě Výjimek umožňuje managementu koordinovat nižší úrovně.

návrat zpět ⬆


#6. Životní cyklus projektu

Cíle, kterých má být dosaženo je nutné řídit v každé fázi. V kurzu PRINCE2® se naučíte definovat strukturu pro řízení, reporting a návratnost investice. Naučíte se používat standardizované formuláře, dokumenty projektu a další nástroje pro reporting, správné rozhodování a řízení.

návrat zpět ⬆


#7. Zlepšování se

Metodika PRINCE2 podporuje cyklus neustálého zlepšování, známého také pod pojmem „Lessons Learned“. Jde o způsob, jak znalosti získané z předchozích projektů, využívat pro svůj rozvoj kompetencí a zkušeností. Inovujte zkušenosti a dodávejte jim ten správný punc profesionality, jednoduchosti a srozumitelnosti. 

návrat zpět ⬆


#8. Proč používat metodiku

Metodika projektového řízení PRINCE2 je jakýmsi nositelem osvědčeného know-how. Vznikala na základě rozsáhlých a podrobných průzkumů a zkoumání diferencí mezi úspěšnými a neúspěšnými projekty.

Nejde tedy o něco převratného či nového, ale naopak o soubor doporučení a postupů, které se osvědčily při různých typech projektů po celém světě. Proč vymýšlet vymyšlené, když metodiky shrnují vše podstatné a jsou nositelem komplexních informací o zvyšování efektivity a eliminaci rizik při řízení projektů.

návrat zpět ⬆

Rychlý kontakt

tel.: +420 228 882 222
email: info@prince2kurz.cz

PRINCE2 Portál

Záruka 100% kvality a přípravy na certifikaci.
 •  
 • 24x7 podpora
 • 10 let zkušeností
 • Fantastická úspěšnost 99%
 • Skvělé reference od absolventů