..a jak řídíte projekty vy?

Projektový management podle PRINCE2 v češtině již od: 1.000,- Kč !

 • Akreditované PRINCE2 testy součástí ceny !
 • PRINCE2 metodika v poslední, aktuální verzi !
 • Prestižní certifikát projektového manažera v ceně kurzu !
 • Garance absolvování kurzu, nebo náhradní kurz zdarma !
PRINCE2® levně i kvalitně

PRINCE2 Workshop

Teorie a praxe projektového řízení je jako 2 strany jedné mince. Vyzkoušejte si "projektové řízení v praxi" na reálném projektu v šablonách projektové metodiky PRINCE2!


Obsah:

 1. Cíle kurzu
 2. Komu je určen
 3. Harmonogram
 4. Certifikace kurzu
 5. Termíny a rezervace

#1. Cílem kurzu je řízení projektů v praxi

Seminář je určen pro držitele mezinárodně uznávaného certifikátu PRINCE2 Foundation (resp. PRINCE2 Practitioner). Absolvování těchto kurzů se doporučuje, ale není podmínkou. Cílem je přiblížit tuto jednu z celosvětově nejrozšířenějších metodik pro řízení projektů z pohledu praktického využití.

V rámci semináře bude věnována pozornost hlavním dokumentům, kdy kromě metodikou doporučovaného obsahu bude mít účastník možnost s těmito produkty pracovat v rámci odpoledního praktického bloku. Pozornost bude věnována rovněž technikám vycházejícím ze samotné metodiky PRINCE2 a také z dobré praxe. Témata, na která najdete v tomto školení odpověď a dokumenty, se kterými se naučíte pracovat:

 • Jak vám pomůže PRINCE2 řídit projekty
 • Prohloubením znalostí metodiky PRINCE2®
 • Oficiální procesní model PRINCE2® ve formátu A3
 • Praktické procvičení vybraných technik (PRINCE2 i best-practice)
 • Šablony vybraných PRINCE2® dokumentů (manažerských produktů) v elektronické podobě

návrat zpět ⬆


#2. Komu je určen

Absolventi našich PRINCE2 školení se již setkali s tzv. manažerskými produkty - tedy dokumenty, které jsou vytvářeny a udržovány v průběhu projektu. Kurz je určen absolventům, kteří si chtějí osvojit návyky aplikace metodiky PRINCE2 do projektů. Vzhledem k tomu, že kurz nemá žádné vstupní předpoklady, lze jej doporučit prakticky všem, kteří si chtějí v týmu vyzkoušet funkčnost metodiky řízení projektů.

návrat zpět ⬆


#3. Harmonogram "řízení projektu v praxi"

Seminář je koncipován jako jednodenní, a stěžejní část bude věnována praktickému cvičení. Přednášející je mezinárodně akreditovaný lektor PRINCE2® a zároveň řídí projekty v soukromých společnostech i ve státním sektoru.

V dopolední části je krátce shrnuta teoretická část týkající se 4 integrovaných součástí metodiky PRINCE2® a rovněž procesního modelu. Pozornost bude věnována životnímu cyklu projektů včetně jejich zrodu - programy a portfolia projektů, náměty a námětová politika. Pro efektivní přístup k využití metodiky PRINCE2 je velmi důležité správné přizpůsobení v rámci prostředí dané organizace i v rámci daného projektu.

Osnova semináře PRINCE2®:

Dopolední část:

 • Integrované elementy PRINCE2®
 • Procesní model
 • Kde vzniká projekt (náměty, programy a portfolia projektů)
 • PM v organizaci (nástroje pro PM, lidé, metodika, projektová kancelář)
 • Přizpůsobení PRINCE2® (zakotvení, přizpůsobení)
 • Dokumenty (účel, životní cyklus dokumentů, šablony)
 • Techniky (PRINCE2® techniky, best-practice techniky)

Odpolední část:

 • Techniky
 • PRINCE2 Dokumenty
 • Případová studie - cvičení

 

Seminář pro uzavřenou skupinu?

Vyzkoušejte individuální semináře "Projektové řízení v praxi - PRINCE2 workshop", kdy obsah, priority i témata cvičení mohou být přizpůsobeny.

návrat zpět ⬆


prince2 certifikace prince2 termíny
#4. Certifikace kurzu PRINCE2 Workshop #5. Termíny školení PRINCE2 Workshop


návrat zpět ⬆

Rychlý kontakt

tel.: +420 228 882 222
email: info@prince2kurz.cz

PRINCE2 Portál

Záruka 100% kvality a přípravy na certifikaci.
 •  
 • 24x7 podpora
 • 10 let zkušeností
 • Fantastická úspěšnost 99%
 • Skvělé reference od absolventů