..a jak řídíte projekty vy?

Projektový management podle PRINCE2 v češtině již od: 1.000,- Kč !

 • Akreditované PRINCE2 testy součástí ceny !
 • PRINCE2 metodika v poslední, aktuální verzi !
 • Prestižní certifikát projektového manažera v ceně kurzu !
 • Garance absolvování kurzu, nebo náhradní kurz zdarma !
PRINCE2® levně i kvalitně

Projektové řízení podle PRINCE2

Projekt je jednorázová činnost, která má jasně definovaný cíl. Projekt má své zdroje, nutné k realizaci. Harmonogram, který rozděluje etapy, ale definuje i termín ukončení projektu.


 1. Co je projektové řízení?
 2. Metodika projektového řízení
 3. PRoject IN Control Enviroment

Co je projektové řízení?

Pod pojmem "projektové řízení" si můžete představit veškeré aktivity, které jsou nutné k tomu, abyste splnili cíl projektu. Jde o aktivity: plánování projektu, řízení, reporting atd.. To vše za účelem splnit cíle projektu. Různé studie nejčastějších chyb a rizik projektu, které si manažeři neuvědomují jsou:

 • Projektové řízení není náhrada manažerského řízení!
 • Projekt nelze zahájit, pokud nemám zajištěné zdroje k realizaci projektu.
 • Projekty, které nemají jasně definovaný cíl a harmonogram, není možné splnit!

Ať už se věnujeme řízení malých, nebo velkých projektů, je vhodné jej rozdělit do etap: první je vždy plánování projektu, dále zahájení a nastavení projektu atd.. Přestože se projekty liší a defacto každý je individuální, má svá specifická kritéria, životní cyklus projektu je vždy stejný. A právě tomu se věnuje projektová metodika. Navšitivte náš 1/2 denní kurz PRINCE2® Intro

návrat zpět ⬆


Metodika projektového řízení

Představuje sadu osvědčených postupů aplikovaných při řízení projektů. Laicky řečeno: jde o návyky, které se v praxi osvědčily. Pokud tyto osvědčené postupy projektového řízení zkompletujeme, vytvoříme tím manuál pro řízení projektů. Co by měla splňovat metodika projektového řízení? Projektový manažer musí být schopen s metodikou řídit projekt přes procesy, principy, témata a techniky nezbytné pro úspěšné vedení projektů na straně zákazníka.

A přesně s tímo cílem, před více než 30 lety vznikla metodika PRINCE2. Na základě rozsáhlé, mezinárodní studie s cílem shromáždit „Best Practices“ v projektovém managementu. U projektové metodiky PRINCE2 máte garanci aktualizace o nejnovější poznatky, zkušenosti z praxe, i aktuální trendy.

návrat zpět ⬆


PRINCE2 "PRoject IN Control Enviroment"

Metodika, ze které se stal standard projektového řízení. Co bylo cílem při návrhu metodiky PRINCE2? Zvýšit kvalitu projektového řízení. Do té doby se až příliš mnoho projektů potýkalo s 3 kritickými problémy:

 • překročený rozpočet,
 • nedodržený harmonogram,
 • a v nejhorších případech se nepodařilo splnit cíle projektu.

Zadání pro projektovou metodiku, nebo také příručku vypadalo zhruba následovně: identifikujte a popište kroky, které se uplatňují u úspěšných projektů. Sepište tipy a doporučení od zkušených projektových manažerů. Stanovte kritické předpoklady úspěšných projektů. Pro snažší orientaci rozdělte projekt do dílčích etap.

Project In Control Enviroments (řízení projektů v prostředí, které mám pod kontrolou) představuje soupis nejlepších praktik a doporučení od zkušených projektových manažerů. Tyto manažerské techniky se postupně zjednodušovaly a optimalizovaly pro snadnější aplikování v praxi. V následujících letech prošla metodika PRINCE2 revolučními změnami a tím i úpravou názvu na stávající PRINCE2®.

PRINCE2® je dnes nejpopulárnější procesně orientovaná metodika projektového managementu, obsahující zavedené standardy a postupy ověřené v praxi „best practice".

návrat zpět ⬆

Rychlý kontakt

tel.: +420 228 882 222
email: info@prince2kurz.cz

PRINCE2 Portál

Záruka 100% kvality a přípravy na certifikaci.
 •  
 • 24x7 podpora
 • 10 let zkušeností
 • Fantastická úspěšnost 99%
 • Skvělé reference od absolventů