..a jak řídíte projekty vy?

Projektový management podle PRINCE2 v češtině již od: 1.000,- Kč !

 • Akreditované PRINCE2 testy součástí ceny !
 • PRINCE2 metodika v poslední, aktuální verzi !
 • Prestižní certifikát projektového manažera v ceně kurzu !
 • Garance absolvování kurzu, nebo náhradní kurz zdarma !
PRINCE2® levně i kvalitně

Projektový audit procesů, metodiky, projektu

Project Health Check je audit realizovaný certifikovaným auditorem s cílem zvýšení kvality projektového řízení. Porovnejte vaši metodiku s mezinárodním standardem ISO 10006 a ISO 215000.


 1. Cíl auditu
 2. Benefity auditu
 3. Project Health Check
 4. Certifikace ISO 10006, ISO 21500

Potřebujeme audit projektu?

Cílem projektového auditu je přezkoumání projektové metodiky (např. PRINCE2®), nebo konkrétního projektu s mezinárodním ISO standardem projektového řízení (ISO 10006, nebo ISO 21500). Výstupem auditu je identifikace silných a slabých stránek, včetně návrhu opatření. Na základě těchto informací lze zvýšit efektivitu projektů nasazením / upravením metodiky, proškolením / doporučením pro projektové manažery.

návrat zpět ⬆


Benefity

Standardy projektového řízení (ISO 10006 a ISO 21500) nejsou konkurenčním nástrojem projektové metodiky (např.: PRINCE2), ale vhodným doplňkem všude tam, kde je snaha o standardizaci osvědčených postupů pro řízení projektů v praxi. Projektová metodika představuje soubor osvědčených postupů pro všechny fáze životního cyklu a projektový standard ISO je framework, resp. procesní workflow určený pro aplikaci metodiky. 

ISO 10006 vs. ISO 21500

ISO 10006 je sada směrnic, určená zejména pro malé projekty. ISO 21500 je komplexnější a rozsáhlejším standardem, vhodným do prostředí projektových kanceláří (project management office) a velkých projektů. Normu ISO 10006 tak nenahrazuje, ale vhodně doplňuje. 

návrat zpět ⬆


Project Healt Check

Je mezinárodní termín, kterým označujeme audit projektové metodiky, nebo konkrétního projektu. Project Health Check realizovaný certifikovaným auditorem pomáhá identifikovat slabá místa při řízení projektů a navrhuje sadu zlepšení.

Je oblíbený zejména proto, že pomocí auditu dokážete prakticky ihned realizovat kroky vedoucí k efektivnější alokaci projektových kapacit, eliminovat rizika, dodržet stanovený harmonogram, nebo zvýšit kvality projektového manažera.

Synergickým efektem všech těchto opatření jsou finanční úspory. Projektový audit je vždy dvoustupňový: I. stupeň: Document review, II. stupeň.: Process review. 

 • I.stupeň auditu: Document review přezkoumává systém managementu projektů v organizaci, využítí směrnic, metodik, lidských zdrojů a dalších podpůrných nástrojů (projektové šablony, software pro řízení projektu atd..).
 • II.stupeň auditu: Process review se věnuje přezkoumáná reálného projeku. Organizace, které prokáží vysokou kvalitu projektového řízení a shodu se standardem ISO získají navíc mezinárodní certifikát ISO 10006, resp. ISO 21500 vystavený mezinárodně akreditovaným certifikačním orgánem TAYLLORCOX.

návrat zpět ⬆


Přínosy certifikace ISO 10006 & ISO 21500

 • Certifikát deklaruje klientům, partnerům, nebo akcionářům vysokou úroveň vyspělosti procesů projektového řízení, resp. poskytuje informaci, že organizace má ty nejlepší předpoklady pro finančně, časově a odborně efektivní řízení projektů.

 • Certifikace napomáhá k udržení vysoké odbornosti a profesionality, je rovněž výborným prostředkem pro nastavení požadované úrovně / kvality projektového řízení v každé organizaci.

 • Společnosti prezentující se certifikací tohoto typu auditu dávají jasně dávají najevo, že investují do zlepšení a zkvalitnění projektového řízení. Výrazně se tak diferencují od společností, které nejsou schopny prokázat vyspělost procesů a znalostí.

 návrat zpět ⬆

Rychlý kontakt

tel.: +420 228 882 222
email: info@prince2kurz.cz

PRINCE2 Portál

Záruka 100% kvality a přípravy na certifikaci.
 •  
 • 24x7 podpora
 • 10 let zkušeností
 • Fantastická úspěšnost 99%
 • Skvělé reference od absolventů