..a jak řídíte projekty vy?

Projektový management podle PRINCE2 v češtině již od: 1.000,- Kč !

 • Akreditované PRINCE2 testy součástí ceny !
 • PRINCE2 metodika v poslední, aktuální verzi !
 • Prestižní certifikát projektového manažera v ceně kurzu !
 • Garance absolvování kurzu, nebo náhradní kurz zdarma !
PRINCE2® levně i kvalitně
Vyberte si termín a o ostatní se už postaráme. A pokud termín nevyhovuje, seženeme náhradní variantu. V případě pomoci volejte linku: 800 11 00 11.


PRINCE2 Workshop

PRINCE2 v praxi

Praktické řízení projektů v projektových šablonách PRINCE2


Naučíme vás používat manažerské produkty - tedy dokumenty, které jsou vytvářeny a udržovány v průběhu projektu. V rámci semináře bude věnována pozornost hlavním dokumentům, kdy kromě metodikou doporučovaného obsahu bude mít účastník možnost s těmito produkty pracovat.

  Další přínosy kurzu

  Pozornost bude věnována životnímu cyklu projektů včetně jejich zrodu - programy a portfolia projektů, náměty a námětová politika. Pro efektivní přístup k využití metodiky PRINCE2® je velmi důležité správné přizpůsobení v rámci prostředí dané organizace i v rámci daného projektu.

  Certifikace

  Výrazným benefitem je vystavení špičkového britského certifikátu PRINCE2® Best Practice. Certifikát je vydaný od RCB (Registered Certification Bodie) mezinárodního certifikačního orgánu TAYLLORCOX.

  Youtube