..a jak řídíte projekty vy?

Projektový management podle PRINCE2 v češtině již od: 1.000,- Kč !

 • Akreditované PRINCE2 testy součástí ceny !
 • PRINCE2 metodika v poslední, aktuální verzi !
 • Prestižní certifikát projektového manažera v ceně kurzu !
 • Garance absolvování kurzu, nebo náhradní kurz zdarma !
PRINCE2® levně i kvalitně
Vyberte si termín a o ostatní se už postaráme. A pokud termín nevyhovuje, seženeme náhradní variantu. V případě pomoci volejte linku: 800 11 00 11.


PRINCE2 Intro

PRINCE2® Intro

Základy projektového řízení. Začněte zde!


Kurz je ve znamení rychlého briefingu na téma "základy projektového řízení s PRINCE2". Dozvíte se proč je tento standard nejpopulárnější mezi projektovými manažery v ČR, i ve světě. Akreditovaný PRINCE2® Trainer vám ukáže na praktických příkladech, jak projektová metodika pomáhá v praxi.

  Další přínosy kurzu

  Tento kurz rozvíjí schopnosti a dovednosti manažerů v oblasti projektového řízení. Naučíte se tak rozdělit projekt do zvládnutelných etap, které vám umožní efektivně kontrolovat zdroje, pravidelně monitorovat vývoj projektu. To vše řeší projektová metodika PRINCE2.

  Všechny role a jejich zodpovědnosti v rámci projektu budete mít popsané přesně tak, jak je pro dosažení cílů nezbytné (tj. podle velikosti a složitosti konkrétního projektu) a potřeb organizace. Plánování projektu s PRINCE2® je produktově orientované. To znamená, že se soustředí na dosahování cílů projektu: ne jenom na to, kdy dělat jakou aktivitu (problém většiny jiných metodik).

  Certifikace

  Významnou výhodou našich akreditovaných PRINCE2 školení je možnost udělení tzv. Leaving Awards britských diplomů pro absolventy tohoto minikurzu. Udělení diplomu není zpoplatněno, resp. je součástí ceny školení. Podívejte se také na přehled certifikace projektového řízení.

  Youtube